Algemene voorwaarden

Op deze pagina ziet u beknopt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op (1) gebruik van de website, (2) abonnementen, (3) inzenden & (4) publicaties.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 30-06-2019

1. Gebruik van de website

Doel: het doel van poezine.com is (1) het geven van algemene informatie over Po-e-zine en het laatste nieuws (2) het verschaffen van informatie over publicaties en (3) het vergemakkelijken van het inzendproces voor publicaties.

Voorwaarden:

 1. De inhoud van de website, alsmede de publicaties, mogen niet worden gekopieerd, gedupliceerd of worden bewerkt zonder toestemming van de beheerders van Po-e-zine en/of de betreffende auteur;
 2. Het is toegestaan content te downloaden, wanneer hiervoor een optie beschikbaar is, met als doel de content te bekijken. Hierbij is lid 1.1 van toepassingen op de gedownloade content;
 3. Bij fouten op de website mag de gebruiker rectificatie aanvragen via poezine@hotmail.com.

2. Abonnementen

Doel: het kunnen informeren van gebruikers over (1) het laatste nieuws, (2) inzendtermijnen en (3) publicaties en het bouwen van een community van/voor gelijkgestemden.

Voorwaarden:

 1. Bij het versturen van het “Abonneren-formulier” geeft de gebruiker toestemming om periodiek Nieuwsbrieven te versturen over (1) het laatste nieuws, (2) inzendtermijnen en (3) publicaties. De gebruiker kan zelf aangeven bij het invullen van het formulier voor welke opties correspondentie mag worden gestuurd;
 2. De gebruiker kan te allen tijde het abonnement opzeggen, door te klikken op “Uitschrijven” of “Inschrijving aanpassen” in de verstuurde correspondentie of via een verzoek naar poezine@hotmail.com

3. Inzending

Doel: Het insturen van werk naar Po-e-zine voor een voorgeschreven editie of uitgave van Po-e-zine, met als doel het werk in deze editie te publiceren.

Voorwaarden

 1. Bij het inzenden van werk geeft de gebruiker toestemming om het werk te publiceren in de publicatie die op het inzendformulier staat. Hierbij worden (1) de naam en (2) het ingezonden werk in de publicatie opgenomen;
 2. De gebruiker kan tijdens de inzendtermijn de inzending terugtrekken door een verzoek in te dienen via poezine@hotmail.com, met vermelding van de naam en titel(s) van de inzending;
 3. De beheerders van Po-e-zine hebben het recht een inzending te weigeren en niet op te nemen in de publicatie wanneer (1) de regels van de inschrijving zijn overtreden, (2) de inzending aanstootgevend is. Hiervan wordt de gebruiker op de hoogte gesteld;

4. Publicatie

Doel: het publiceren van de ingezonden werken in een gebundelde digitale of gedrukte uitgave van een editie van Po-e-zine, en het delen van deze editie met algemeen publiek.

Voorwaarden:

 1. De publicatie mag door de beheerders van Po-e-zine worden gepubliceerd op de website en gedeeld via social-media kanalen en via de Nieuwsbrieven;
 2. De gebruiker mag een rectificatie aanvragen op een eigen inzending in de gepubliceerde publicatie. Na goedkeuring van de rectificatie door de beheerders van Po-e-zine wordt in het geval van een digitale editie de editie aangepast en in het geval van een gedrukte editie een nieuwe druk aangeboden. Een verzoek tot rectificatie kan worden verstuurd naar poezine@hotmail.com;
 3. De gebruiker mag de publicatie delen op (eigen) website(s) of social media kanalen.